Ηλεκτρική περίφραξη για Πτηνά
 

Η τοποθέτηση του ηλεκτρικού φράκτη στα πτηνά εξαρτάται από το μέγεθός τους αλλά και την ικανότητα πτήσης τους. Έτσι συνήθως ο ηλεκτρικός φράκτης για τα πτηνά αποτελείται από 4 σειρές που μπορεί να φτάσουν και σε ύψος ως και 120 εκατοστά από το έδαφος. 

Περίφραξη για πτηνά μπορεί να γίνει και με δίκτυ που συνδέεται με την συσκευή που παράγει το ρεύμα. 
εκατοστά. 

Easy solar 2w

614.100
Αυτόνομη συσκευή με panel 2 watt. Τάση εξόδου 10000 volt. Τροφοδοσία 9 volt. Ενέργεια εισόδου 0,25 joules. Ενέργεια εξόδου 0.24 joules. Ισχύς κατά cee 11 χιλιόμετρα

 

 


Easy Stop B132

Αυτόνομη συσκευή. Τάση εξόδου 10000 volt. Τροφοδοσία 12 volt. Ενέργεια εισόδου 1,2 joules. Ενέργεια εξόδου 1 joules. Ισχύς κατά cee 35 χιλιόμετρα. Απόδοση Σε συνθήκες χωρίς βλάστηση 8 χιλιόμετρα. Σε συνθήκες μέτριας βλάστηση 2,5 χιλιόμετρα. Σε συνθήκες με πυκνή βλάστηση 1 χιλιόμετρο.

   
     
 
   

Easy Stop B132

Αυτόνομη συσκευή. Τάση εξόδου 10000 volt. Τροφοδοσία 12 volt. Ενέργεια εισόδου 1,2 joules. Ενέργεια εξόδου 1 joules. Ισχύς κατά cee 35 χιλιόμετρα. Απόδοση Σε συνθήκες χωρίς βλάστηση 8 χιλιόμετρα. Σε συνθήκες μέτριας βλάστηση 2,5 χιλιόμετρα. Σε συνθήκες με πυκνή βλάστηση 1 χιλιόμετρο.

   

Clos 1800

Τροφοδοσία 220 V Συσκευή ρεύματος, κατάλληλη για εύκολα ζώα
και μικρές - μεσαίες αποστάσεις. Μέγιστη τάση 10.000 VOLT Αποθηκευμένη ενέργεια 1,9 joules Ενέργεια σύρματος 1,8 joules Θεωρητικό μήκος περίφραξης κατά CEE 90 χιλιόμετρα. Απόδοση σε συνθήκες χωρίς βλάστηση 16 χιλιόμετρα Απόδοση σε συνθήκες με μέτρια βλάστηση 5 χιλιόμετρα. Απόδοση σε συνθήκες με πυκνή βλάστηση 2/8 χιλιόμετρα

 

   

   
 
   

FIL Easy Stop 400 μέτρα

Σχοινί ηλεκτρικής περίφραξης Fil EASY STOP Αποτελείται από 3 αγωγούς ανοξείδωτους 0,16 χιλιοστών διατομής, που είναι τυλιγμένο σε νήμα χρώματος πορτοκαλί και λευκό.

 

 

   

ISOBLOC

655.402
Μονωτήρας για μπετόβεργα διατομής 8 έως 14 χιλιοστά

 

   
     
 
   
   

Δίκτυ για πτηνά.   

629.300
Μήκος 50 μέτρα. Αγωγιμότητα 1,43mho.m
Αποτελείται από 15 πασσάλους από PVC και
12 γραμμές  ύψους  112 εκατοστών.
Αποστάσεις στις κάθετες γραμμές ανά 5,9
εκατοστά.
Η κάτω γραμμή δεν είναι ρευματοφόρα.
Χρώμα πορτοκαλί  - πράσινο.

Κατάλληλο για κότες, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες.

* Εύκολο στην τοποθέτησή του.