Επικοινωνία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - SERVICE
SakeLLariaDis animal care - dairy @ farm equipment

Αγ. Γεωργίου 18 - Τ.Κ. 22200
Μεγαλόπολη
Tηλ.: 27910 25655 - 27910 24601
Κιν.: 6977 368434
E-mail: info@sakellariadis.gr  Service
6937243303 - 6977368434 

E-shop
www.farm-shop.gr