Υπολογισμός ηλεκτρικού φράκτη


Στείλτε μας το σχέδιο του χωραφιού που θέλετε να περιφράξετε για να σας βοηθήσουμε για την σωστή επιλογή και τον σωστό σχεδιασμό της ηλεκτρικής περίφραξης.