Ε
φαρμογή της ηλεκτρικής περίφραξης
στην εκτροφή των σαλιγκαριών

Τα σαλιγκάρια παρά το μικρό τους μέγεθος απατούν μηχανισμό ηλεκτρικής περίφραξης ιδιαίτερα ισχυρό. Και αυτό διότι η προσβολή της περίφραξης γίνεται μαζικά από μεγάλους αριθμούς σαλιγκαριών κατά την διάρκεια της νύχτας.
Επιπλέον το σάλιο τους αποτελεί πρόβλημα στην εφαρμογή του ρεύματος, ενώ η υδρονέφωση δημιουργεί διαρροές στην ταινία.
Επιπλέον η πυκνή συνδεσμολογία και ο κατακερματισμός των παρτεριών οδηγεί συχνά σε διαρροές του ρεύματος.
Συνεπώς για να είναι εφικτή η εφαρμογή της ηλεκτρικής περίφραξης στα σαλιγκάρια πρέπει ο μηχανισμός παραγωγής του ρεύματος να έχει έξοδο τουλάχιστον 3 Joules. Η τάση δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Ο ρυθμός των παλμών πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό και να είναι πάνω από 45tic / λεπτό.   
Το ρεύμα πρέπει να είναι παλμικό και όχι συνεχές διότι η επαφή της σάρκας του σαλιγκαριού με το ρεύμα προκαλεί κάψιμο της σάρκας και συνεπώς αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρέατος.
Η ταινία πρέπει να ράβεται πάνω στο δίκτυ που περιβάλλει τα παρτέρια. Το δίκτυ πρέπει να είναι μη αγώγιμο και η συρραφή πρέπει να γίνεται με νήμα και όχι με συρραπτικά τα οποία μπορεί να γεφυρώνουν τους αγωγούς της ταινίας με συνέπια την πρόκληση βραχυκυκλώματος.
Συσκευές με μετασχηματιστές (πατέντες) οδηγούν σε κατάρρευση του συστήματος, πυρκαγιές  αλλά και πολλούς θανάτους σε σαλιγκάρια.


     
   

Συσκευές
Εδώ παρατίθενται οι τύποι των συσκευών  που διαθέτουμε  για την παραγωγή του ρεύματος σε σαλιγκάρια.

  Α. συσκευές με τροφοδοσία 220 V.
 

1. SECUR classic: τάση 12 KV   ενέργεια εξόδου 3 Joules. είναι κατάλληλο για μικρά σαλιγκαροτροφεία.

 

 

 

2. SECUR 2000:   τάση 10 KV   ενέργεια εξόδου 4Joules.
Φέρει φωτεινή ένδειξη led , για τον έλεγχο της λειτουργίας της.
Είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό BI pulsatonic ( διπλού παλμού).
Με led κόκκινο που ανάβει σε περίπτωση διαρροής ή βραχυκυκλώματος.
Για μεσαίου μεγέθους σαλιγκαροτροφεία έως 1 στρέμμα.  

 

               
   

3. SECUR 2005: (2500) τάση 12 KV   ενέργεια εξόδου 6 Joules.
Φέρει φωτεινή ένδειξη led , για τον έλεγχο της λειτουργίας της.
Είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό BI pulsatonic ( διπλού παλμού).
Με led κόκκινο που ανάβει σε περίπτωση διαρροής ή βραχυκυκλώματος.

 

   

4. CLOS 2000: τάση 10 KV   ενέργεια εξόδου 4 Joules.

 

     

       
   

5. CLOS 2005: τάση 10 KV   ενέργεια εξόδου 6 Joules.
Αποτελεί την πιο κλασσική συσκευή για τα σαλιγκαροτροφεία. 

 

   

 

 

               
 

B. ΣΥΣΚΕΥΕΣ   ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ / (ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220 V & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V).

               
   

1. DUAL 5000: τάση 10 KV   ενέργεια εξόδου 5 Joules.
Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για περιοχές όπου έχουμε συχνές διακοπές ρεύματος. Για δύσκολες συνθήκες και για δύσκολα ζώα. 
Φέρει φωτεινή ένδειξη led , για τον έλεγχο της λειτουργίας της.
Με led κόκκινο που ανάβει σε περίπτωση διαρροής ή βραχυκυκλώματος.

 

 

   

 

 

 

               
 

C. Συσκευές αυτόνομες (μπαταρίας με ηλιακό πάνελ και τροφοδοσία 220V)
Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για εκτροφεία που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

               
   

1. Secur 300: τάση 15 KV   ενέργεια εξόδου 3 Joules.
Με διακόπτη ρύθμισης της ισχύος. Έχει την δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό panel και ανεμογεννήτρια ή και με ειδικό αντάπτορα σε τροφοδοσία 220 V.
Έχει μηχανισμό προστασίας της μπαταρίας. Με σύστημα τριών χρωμάτων για τον έλεγχο της στάθμης της μπαταρίας. 
Διαθέτει αντικεραυνική προστασία.
Συνιστώμενη μπαταρία 12V- 62 Ah.
Συνιστώμενο ηλιακό panel 10  watt.

   

2. Secur 500: τάση 15 KV   ενέργεια εξόδου 5 Joules.
Πρόκειται για μια έξυπνη και δυνατή συσκευή. Παράγει δύο παλμούς. Ο  πρώτος  παλμός ανιχνεύει την παρουσία ή την απουσία κάποιας επαφής  ενώ ο δεύτερος  προκαλεί το σοκ στο ζώο. Μ ε την επιλογή  I Pulse εξοικονομεί ενέργεια και εξασφαλίζει μακροβιότητα στην μπαταρία. Η επιλογή standard  ενεργοποιείται μόλις η βλάστηση μεγαλώσει και υπάρχουν διαρροές.  Είναι η ιδανική συσκευή για μεγάλες αποστάσεις με πυκνή βλάστηση και για δύσκολα ζώα.  
Έχει την δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό panel και ανεμογεννήτρια ή και με ειδικό αντάπτορα σε τροφοδοσία 220 V.
Έχει μηχανισμό προστασίας της μπαταρίας. Με σύστημα τριών χρωμάτων για τον έλεγχο της στάθμης της μπαταρίας. 
Διαθέτει αντικεραυνική προστασία.
Συνιστώμενη μπαταρία 12V- 62 Ah.
Συνιστώμενο ηλιακό panel 25 watt.

               
   

3. SECUR SUN 25 WATT: τάση 15 KV   ενέργεια εξόδου 5 Joules.
Πρόκειται για την secur 500 με πάνελ 25 watt.

       
               
  D. ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
               
   

1.  RUBLANC 40.
κωδικός 635.900
Ταινία μήκους 200 μέτρα και πλάτους 40 χιλιοστά.  Φέρει 4 πλέξεις αγωγών που αποτελούνται   από 2 αγωγούς χαλκού διατομής  0,25 χιλιοστά και 8 αγωγούς ανοξείδωτους διατομής 0,25 χιλιοστά.
Οι αγωγοί του χαλκού προσδίδουν μεγαλύτερη αγωγιμότητα στην μεταβίβαση του ρεύματος, ενώ  οι  ανοξείδωτοι αγωγοί  προσφέρουν μακροβιότητα στην ταινία.

 

   

2. RUBLANC    REFONCE   40.
κωδικός 636.300
Ταινία μήκους 200 μέτρα και πλάτους 40 χιλιοστά.  Φέρει 4 πλέξεις αγωγών που αποτελούνται   από 4 αγωγούς χαλκού διατομής  0,3 χιλιοστά και 6 αγωγούς ανοξείδωτους διατομής 0,3 χιλιοστά.
Οι αγωγοί του χαλκού προσδίδουν μεγαλύτερη αγωγιμότητα στην μεταβίβαση του ρεύματος, ενώ  οι  ανοξείδωτοι αγωγοί  προσφέρουν μακροβιότητα στην ταινία.

               
  E. ΑΞΕΣΟΥΑΡ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ
               
   
1. ADAPTEUR SECTER : Αντάπτορας για την  σύνδεση των συσκευών

Secur 300 & secur 500 με το ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι οι συσκευές αυτές  γίνονται υβριδικές.
Κωδικός. 624.000

   
2. FISOL. Καλώδιο ειδικό για να μεταφέρει την τάση από την συσκευή στα παρτέρια αλλά και μεταξύ των παρτεριών. Ανθεκτικότητα έως 20.000 volt.

Κουλούρα 25 μέτρα .   664.102
Κουλούρα 100 μέτρα.  664.202

               
   
3. JOCTION FISOL: Συνδετήρας για το καλώδιο FISOL.
Κωδικός 666.002
   
4.PARAFOUDRE SUPER: Μηχανισμός προστασίας των συσκευών 220 v από τους κεραυνούς.

Κωδικός 667.102.

               
    5. Controleur 10 KV: Συσκευή ελέγχου της τάσης πάνω στην ταινία.

Κωδικός 660.302

   
6. Joulimetre classic.  Όργανο μέτρησης των joules πάνω στην ταινία.

Κωδικός 662.400